Budżet Obywatelski Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2024

Witamy na platformie Budżetu Obywatelskiego naszej Gminy na rok 2024

Wyniki
 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna
  24.04.2023 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów
  08.05.2023 00:00
  21.05.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów
  22.05.2023 00:00
  19.06.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów
  07.07.2023 00:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie
  11.07.2023 00:00
  11.08.2023 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników
  23.08.2023 10:00

Szanowni Mieszkańcy

Witamy na platformie Budżetu Obywatelskiego naszej Gminy na rok 2024

To już kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w jakiej mieszkańcy naszego miasta mają możliwość wyboru projektów, które będą realizowane w kolejnym roku. Zachęcamy do czynnego udziału i współdecydowania o rozwoju naszego miasta.

DLACZEGO WARTO AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Wspólne decydowanie o zmianach w najbliższym otoczeniu - to właśnie najważniejsza idea Budżetu Obywatelskiego.

Trzy
powody

Dzięki czynnemu uczestnictwu, poprzez zgłaszanie albo głosowanie, można mieć realny wpływ na projekty jakie zostaną zrealizowane w kolejnym roku, a co za tym idzie realnie przyczynić się do zmian zachodzących w naszym mieście.

Oddaj swój głos

Aktualny harmonogram

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna 24.04.2023 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów 08.05.2023 00:00
  21.05.2023 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów 22.05.2023 00:00
  19.06.2023 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów 07.07.2023 00:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie 11.07.2023 00:00
  11.08.2023 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników 23.08.2023 10:00

Zgłoszone projekty