Budżet Obywatelski Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2022

Witamy na platformie Budżetu Obywatelskiego naszej Gminy na rok 2022

Dowiedz się więcej
 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna
  28.04.2021 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów
  18.05.2021 00:01
  01.06.2021 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów
  02.06.2021 00:00
  21.06.2021 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów
  05.07.2021 00:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie
  08.07.2021 00:00
  15.08.2021 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników
  31.08.2021 00:00
Herb

Szanowni Mieszkańcy

Witamy na platformie Budżetu Obywatelskiego naszej Gminy na rok 2022

To już kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w jakiej mieszkańcy naszego miasta mają możliwość wyboru projektów, które będą realizowane w kolejnym roku. Zachęcamy do czynnego udziału i współdecydowania o rozwoju naszego miasta.

DLACZEGO WARTO AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Wspólne decydowanie o zmianach w najbliższym otoczeniu - to właśnie najważniejsza idea Budżetu Obywatelskiego.

Trzy
powody

Dzięki czynnemu uczestnictwu, poprzez zgłaszanie albo głosowanie, można mieć realny wpływ na projekty jakie zostaną zrealizowane w kolejnym roku, a co za tym idzie realnie przyczynić się do zmian zachodzących w naszym mieście.

Oddaj swój głos

Aktualny harmonogram

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna 28.04.2021 00:00
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów 18.05.2021 00:01
  01.06.2021 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów 02.06.2021 00:00
  21.06.2021 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów 05.07.2021 00:00
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie 08.07.2021 00:00
  15.08.2021 23:59
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników 31.08.2021 00:00