Budżet Obywatelski Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2024

Budżet Obywatelski w Mieście Żary

Budżet Obywatelski - najłatwieszy sposób dla mieszkańców w wyrażeniu swojego zdania w zakresie preferencji planowanych działań. 

Mieszkańcy bardzo chętnie włączają się w procedurę Budżetu Obywatelskiego, a przede wszystkim głosowania. 

Poczucie, że mają realny wpływ na zmiany w ich lokalnym otoczeniu jest motorem aktywnego udziału.