Budżet Obywatelski Gminy Żary o statusie miejskim na rok 2022

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 28.04.2021 00:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 18.05.2021 00:01 01.06.2021 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 02.06.2021 00:00 21.06.2021 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 05.07.2021 00:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 08.07.2021 00:00 15.08.2021 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 31.08.2021 00:00