SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

od 4.05.2022 r. Kampania edukacyjno informacyjna

od 09.05.2022 r. do 22.05.2022 r. Zgłaszanie projektów

do 20.06.2022 r. Weryfikacja zgłoszonych projektów

od 22.06.2022 r. do 24.06.2022 r. – składanie odwołań od oceny merytorycznej

do 1.07.2022 r. rozpatrzenie złożonych odwołań

do 7.07.2022 r. opublikowanie listy projektów do głosowania

od 11.07.2022 do 12.08.2022 r. – głosowanie

do 31.08.2022 r. – ogłoszenie wyników.