SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Od 28.04.2021 Kampania edukacyjno informacyjna

18.05.2021 – 1.06.2021 Zgłaszanie projektów

Do 21.06.2021r. Weryfikacja zgłoszonych projektów

Od 23.06.2021r. do 25.06.2021r. – składanie odwołań od oceny merytorycznej

Do 2.07.2021r. rozpatrzenie złożonych odwołań

Do 5.07.2021r. opublikowanie listy projektów do głosowania

Od 8.07.2021 do 15.08.2021r. – głosowanie

Do 31.08.2021r. – ogłoszenie wyników.