SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

od 24.04.2023 r. Kampania edukacyjno informacyjna

od 08.05.2023 r. do 21.05.2023 r. Zgłaszanie projektów

do 19.06.2023 r. Weryfikacja zgłoszonych projektów

od 21.06.2023 r. do 23.06.2023 r. – składanie odwołań od oceny merytorycznej

do 4.07.2023 r. rozpatrzenie złożonych odwołań

do 7.07.2023 r. opublikowanie listy projektów do głosowania

od 11.07.2023 do 11.08.2023 r. – głosowanie

do 4.09.2023 r. – ogłoszenie wyników.